CLUBUL PENTRU PENSIONARI “MOARA DE FOC”

Clubul de Pensionari "Moara de Foc” se adresează persoanelor având vârsta legală de pensionare, cetăţeni ai municipiului Iaşi.
- Locaţie: str. Păcurari, nr.135, bl.598, punct termic 2A

- Capacitate maximă: 100 persoane
Calitatea de membru al Clubului se dobandeşte în baza unei cereri scrise şi a unor documente justificative (cupon pensie recent, copie act identitate).

 clubul-pensionarilor-moara-4

Programul de funcţionare al clubului este stabilit de comun acord cu beneficiarii (luni-duminică), în funcţie de activităţile săptămânale şi va fi afişat într-un loc vizibil;
Accesul în incinta clubului se face numai în perioada programului de funcţionare, pe bază de legitimaţie eliberată de către Direcţia de Asistenţă Socială – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" şi se consemnează într-un registru de intrare-ieşire.
Funcţia de supraveghere/control pentru păstrarea ordinei şi curăţeniei, precum şi a persoanelor participante la activităţile clubului este exercitată de coordonatorul voluntar, membru al Clubului având calitatea de pensionar, ales pe bază de vot în şedinţa Comitetului de coordonare al Clubului la care participă şi reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia".

clubul-pensionarilor-moara-6

În cadrul Clubului "Moara de Foc" pe parcursul anului se organizează concursuri de șah/table/rummy doar între membrii clubului.

Activitate la clubul Moara de foc

Acţiuni şi evenimente organizate de

Clubul de Pensionari "Moara de Foc"

"Mica Unire" - acțiune intergenerații la Clubul de Pensionarii "Moara de foc"

23.01.2019

  Mica unire sarbatorita la Clubul de pensionari Moara de foc 2
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

dac-12