Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor 

 

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor:
1. Acordul  cu privire la plata indemnizaţiei persoanei cu dizabilităţi, emis de către D.G.A.S.P.C.Iaşi  – original;
2. Certificat/hotărire de încadrare în grad de handicap – original şi copie;
3. Act de identitate/ certificat naştere: persoană cu handicap/ reprezentant legal – original şi copie;
4. Cupon pensie/decizie de pensionare medicală – copie;
5. Sentinţă de instituirea tutelei/Procură (unde se impune) – copie;
6. Dosar.

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Ajutoare incalzire 2020

dac-12