dac-a-2
dac-a-4
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-3
dac-centrul_de_zi_Zaharia_2018
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia
 

sigla informatii diverse

 
 

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială conform legislației în vigoare, vor fi preluate și procesate prin intermediul:
- Poștei, la adresa Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iași, Jud. Iași;
- Poștei electronice după  cum  urmează:
1. Pentru depunere acte  legate de alocaţia de stat, indemnizaţie creştere  copilul, stimulent de inserţie se va utiliza adresa de email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. Pentru depunere acte legate de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap sau asistenţi personali se va utiliza adresa de email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. Pentru depunere acte pentru anchetele sociale necesare evaluării posibilităţii de incadrare in grad de handicap copii şi adulţi se utilizează adresa de email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Atenție! Transmiterea documentelor se va face utilizând o singură adresă de email și, în măsura in care este posibil, vă rugăm să le transmiteți intr-un singur fișier, in format pdf a cărui mărime să nu depășească 10M. Cei care folosesc telefoanele mobile pentru scanare pot instala programe de scanare free, gen: Fast Scanner, Simple Scan, CamScanner, Clear Scan etc

Pentru depunere de acte legate de alte activităţi desfăşurate de DAS Iasi se vor folosi adresele de mai jos:
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Documentele rezultate în urma procesării actelor primite de la solicitant/beneficiar vor fi transmise către alte instituții cu atribuții în asigurarea acordării beneficiilor de asistență socială prin poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire.
Angajații direcției vor contacta toți beneficiarii care au depus documente iar pentru toate persoanele contactate se va întocmi un Registru cu note telefonice.
    Pentru toate categoriile de informații necesare vă stăm la dispoziție la numerele de telefon:
- 0232.206.344;
- 0332.440.647;
- Fax: 0232.230.767.

 sigla informatii diverse

 

Informații privind continuarea distribuției tichetelor sociale valorice oferite cu ocazia “Sărbătorilor de Iarnă 2020” persoanelor cu venituri din pensii sub 1000 lei inclusiv

            Începând cu data de 16 februarie 2021, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, continuă distribuirea de ajutoare sub formă de tichete valorice sociale pentru pensionari, la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, pentru toţi beneficiarii care nu au ridicat tichetele valorice până la această dată.

            Condiţiile de acordare: cerere, buletin sau carte de identitate original şi copie, cupon pensie luna curentă/precedentă original şi copie.

            Termenul final de ridicare al cupoanelor este data de 31 martie 2021.

 sigla informatii diverse

 

Informații privind distribuirea pachetelor cu alimente aferente proiectului “Acordarea de ajutoare cu pachete cu alimente în cadrul POAD”, cod SMIS POAD/411/1/1/125099, tranșa II.a

Începând cu data de 10 februarie 2021, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a început distribuirea de pachete cu alimente ( tranșa nr.2) acordate prin Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), acordate de Uniunea Europeană, în baza Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84/2020, la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiari:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Conținutul pachetului cu alimente:

Pachetele cu alimente conțin următoarele produse:

Produs

Ambalare

Număr ambalaje

Greutate     (kg sau litri)

Faină albă de grâu

punga de 1 kg.

5

5,00

Mălai

punga de 1 kg.

4

4,00

Paste făinoase

punga de 400 g.

2

0,80

Ulei

sticlă din plastic de 1 l.

4

4,00

Zahăr

punga de 1 kg.

2

2,00

Orez

punga de 1 kg.

4

4,00

Conserva carne de vită

cutie metalică de 300 g.

5

1,50

Conserva carne de porc

cutie metalică de 300 g

3

0,90

Conserva pateu de ficat de porc

cutie metalică de 200 g.

5

1,00

Compot de fructe

borcan sticlă sau cutie metalică 720 ml.

2

1,44

Gem de fructe

360 g.

1

0,36

Gem de fructe dietetic

360 g.

1

0,36

Total unități de ambalaj

 

38

25,36

Termen de distribuție ( se va respect ordinea prezentarii):

Pentru listele inițiale ( respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei) : 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.

Pentru listele suplimentare ( respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizarii distribuției listlelor inițiale).

În condițiile în care ar exista eventuale cantități excedentare, sau nevoi neacoperite acestea vor fi comunicate de primării Instituției prefectului, dacă este posibil, înaintea expirării termenului de 60 de zile aferente unei tranșe de livrare, în așa fel încât Instituția prefectului să poată organiza compensările în cadrul județului, cât și cu alte județe, până la terminarea termenului de 60 de zile sau imediat după acesta

Documente necesare:

Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate în original titularului beneficiului acordat, pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a Primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

- cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

- certificatul de încadrare în grad de handicap;

- ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Atenție:

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a), b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

alimente ajutoare uniunea europeana 2021

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:

- se află în perioada de satisfacere a stagiului militar,

- execută pedepse privative de libertate,

- au domiciliul sau reşedinţa în străinătate,

- beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private,

- mostenitorii persoanelor decedate.

este necesară

Aducem la cunosțiința viitorilor beneficiari că este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă ( persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente, etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54.

sigla informatii diverse

 

TICHETE SOCIALE VALORICE

acordate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2020

Acţiune aflată la a XV-a ediţie, organizată de Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Socială, în cadrul căreia vor fi distribuite ajutoare sub formă de carnete cu tichete sociale valorice (un carnet cu 7 tichete a 10 lei fiecare/beneficiar).

Beneficiari:

Pensionari cu pensii cumulate până la 1000 lei inclusiv (pensionari de drept şi pensionari pe caz de boală).

Nr. beneficiari: aproximativ 9.500 pensionari

Condiţii de acordare:

1. Pensionar aflat în baza de date a Casei Județene de Pensii

2. Cu domiciliul în Municipiul Iași

3. Aflat în plată cu luna noiembrie 2020

Începerea distribuirii carnetelor cu tichete:

Februarie 2021

Finalizarea distribuirii carnetelor cu tichete:

Martie 2021

Program distribuire

8.30 – 15.30

 

sigla informatii diverse

 

Informații privind distribuirea pachetetelor de igienă aferente proiectului “Acordarea de ajutoare cu produse de igienă în cadrul POAD”

Începând cu data de 03 februarie 2021, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, va începe distribuirea de pachete de igienă (tranșa nr.3) acordate prin Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), acordate de Uniunea Europeană, în baza Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014, respectiv în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84/2020, la sediul din şos. Naţională nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv.

Beneficiari:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Conținutul pachetului de igienă:

Pachetele de igienă conțin următoarele produse:

Produs

Cantitate

Periuță de dinți

5 buc

Pastă de dinți 75 ml

4 buc

Săpun lichid 500 ml

1 buc

Șampon copii 800 ml

1 buc

Șampon adulți 500 ml

1 buc

Detergent granule pentru rufe colorate 900 g

1 buc

Detergent granule pentru rufe albe 1800 g

1 buc

Termen de distribuție ( se va respect ordinea prezentarii):

Pentru listele inițiale ( respectiv beneficiarii de venit minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea familiei) : 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor.

Pentru listele suplimentare ( respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizarii distribuției listlelor inițiale).

În condițiile în care ar exista eventuale cantități excedentare, sau nevoi neacoperite acestea vor fi comunicate de primării Instituției prefectului, dacă este posibil, înaintea expirării termenului de 60 de zile aferente unei tranșe de livrare, în așa fel încât Instituția prefectului să poată organiza compensările în cadrul județului, cât și cu alte județe, până la terminarea termenului de 60 de zile sau imediat după acesta

Documente necesare:

Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate în original titularului beneficiului acordat, pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a Primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare.

Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare:

- cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană;

- certificatul de încadrare în grad de handicap;

- ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află.

Atenție:

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau B)– g), dar nu figurează pe listele iniţiale, vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste.

Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a), b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora.

Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu

Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care:

- se află în perioada de satisfacere a stagiului militar,

- execută pedepse privative de libertate,

- au domiciliul sau reşedinţa în străinătate,

- beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private,

- mostenitorii persoanelor decedate.

Aducem la cunoștiința viitorilor beneficiari că este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă ( persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente, etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54.

 sigla informatii diverse

 

Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.115/2020, modificată prin O.U.G. nr.174/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde (S.N.S.P.V.P.A).

Beneficiari conform OUG nr. 115/2020 sunt:

1. Persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari (800 lei), aceştia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;

2.Persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Sursa de finanțare a programului:

- Fondurile europene prin Programul operațional POAD 2014-2020, fiind decontate în limita bugetului disponibil pentru această măsură.

Coordonatorul programului și organizații partenere:

- Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar,

- Instituția Prefectului și autoritățile pubice locale, în calitate de organizații partenere.

Atribuțiile autorităților locale

Autoritățile publice locale, prin structurile cu activitatea de asistență socială:

- identifică, întocmesc și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora,

- actualizează lunar listele și le transmit Instituției Prefectului, pentru a fi centralizate la nivel de județ

- distribuie cardurile către beneficiari după ce le recepționează de la Instituția Prefectului.

Specificații ale tichetelor sociale electronice pentru mese calde:

- Valoarea nominală este de 180 de lei/lună, valoare care poate fi actualizată anual prin Hotărâre a Guvernului;

- Nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar;

- Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise.

- Se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale;

- Nu poate să fie diminuată în niciun mod această valoare.

tichet social masa calda

Distribuția tichetelor sociale electronice pentru mese calde:

- Ministerul Fondurilor Europene asigură distribuirea tichetelor sociale de la unitatea emitentă către Instituţia Prefectului;

- Instituţiile Prefectului distribuie tichetele sociale către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate care servesc masa caldă;

- Autorităţile administraţiei publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate care servesc masa caldă pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa ori în a căror evidenţă a administraţiilor publice locale se află. Acestea sunt luate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială cu ocazia întocmirii listelor.

- Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistenţă socială, sau unităţile afiliate unde îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali nedeplasabili au obligaţia de a asigura serviciul de transport al mesei calde la domiciliul acestuia.

Distribuția tichetelor sociale electronice pentru mese calde în luna noiembrie 2020:

În data de 12 noiembrie 2020, au fost ridicate de la Instituția Prefectului – Județul Iași, un număr de 625 de plicuri (604 plicuri pentru beneficiarii pensionari și 21 de plicuri pentru beneficiarii persoane fără adăpost).

Fiecare plic, destinat unui beneficiar final eligibil, cuprinde:

- un plic (format DL sau similar) care conține card-ul pentru mese calde,

- un plic care va indica codul pin, necesar activării card-ului,

- lista / broșura unităților afiliate care accepta tichete sociale pentru mese calde.

Pe fiecare plic sunt imprimate numele/ prenumele destinatarului si adresa poștala.

Distribuția efectivă trebuie realizată pâna cel mai târziu 16 ale lunii, iar până la 22 ale lunii se va comunica Instituției Prefectului listele de distribuție a card-urilor precum, situația (lista) card-urilor nedistribuite și situația (lista) destinatarilor finali eligibili pentru care nu au fost emise/ livrate/recepționate card-uri pentru mese calde.

Termenul maxim de distributie este 60 de zile din momentul primirii, după care cardurile neridicate vor fi înapoiate Institutiei Prefectului.

Organizare distribuire carduri DAS

- În data de 13 noiembrie vor fi distribuite cardurile persoanelor fără adăpost și vor fi programate telefonic persoanelor din a doua categorie;

- 16 – 17 noiembrie 2020 vor fi distribuite cardurile de la sediul DAS, conform programărilor făcute, persoanelor vârstnice;

- 18 noiembrie 2020 serviciile de specialitate vor distribui în teren, cardurile aferente persoanelor vârstnice care nu au putut fi contactate telefonic.

Informarea publică cu privire la tichetele sociale electronice pentru mese calde:

Unitățile administrativ-teritoriale vor informa pe destinatarii finali in legătura cu programul tichete sociale pentru mese calde, pentru persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost accentuând rolul și contribuția Uniunii Europene in cofinanțarea programului. Cu multa grija pentru evitarea stigmatizării destinatarii finali, la sediul unității administrativ-teritoriale / punctele de distribuire a card-urilor pentru mese calde, vor fi expuse, la loc vizibil, cel puțin doua afișe în format A3 (297 mm x 420 mm) sau mai mare, care vor prezenta informații despre programul tichete sociale pentru mese calde, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblemele Uniunii Europene si a Guvernului României.

Lista unităților care pregătesc și servesc/livrează mese calde și care acceptă tichete sociale pentru mese calde 

 

sigla informatii diverse

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

SEZONUL RECE 2020 - 2021

         Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială a început din data de 1 octombrie 2020 acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei ca urmare a prevederilor O.G. 27/2013, de modificare şi completare a OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, respectiv prevederile H.G. nr.778/2013.

CONDIŢII DE ACORDARE:

1. Limitele de venituri:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

            - 0 – 800 lei/membru de familie pentru familii (incepand cu data de 02.12.2020, anterior acestei date plafonul maxim a fost de 786 lei)

            - 0 – 1082 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

Notă: În afară de procentele stabilite pentru ajutoarele, din bugetul de stat, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 435/2011, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Iaşi, au fost stabilite procente suplimentare acordate, pe tranşe de venituri, din bugetul local, în limita maximă admisă ca venit net/membru de familie pentru persoana singură, iar pentru familii s-a mărit plafonul de acordare până la limita de 1000 lei/membru de familie, procentul stabilit drept compensare procentuală fiind de 15% din suma datorata pentru agentul termic consumat pentru încălzirea locuinţei.

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

            - 0 – 800 lei/membru de familie (incepând cu data de 02.12.2020, anterior acestei date plafonul maxim a fost de 750 lei)

* Compensaţia este o suma fixă, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

2. Cererea şi declaraţia pe propie răspundere se depune, însoţită de actele doveditoare privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă, la sediul Direcţiei Sociale Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, în intervalul orar 8.30 – 12.30, în zilele de luni şi marţi, respectiv 12.00 – 16.00 în ziua de joi.

* Precizăm că nu se iau în calcul la stabilirea venitului total al familiei:

- Sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;

- Sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii;

- Bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006;

- Bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socioeconomice dezavantajate, ori din învățământul profesional;

- Stimulentul educaţional;

- Sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului “Bani de liceu”;

- Veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

- Sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 

sigla informatii diverse

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional conform O.U.G. nr. 133/2020

În conformitate cu dispozițiile art.3 alin 1 din O.U.G. nr.133/2020, a fost aprobată Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.).

Beneficiari conform OUG nr. 133/2020 sunt:

  1. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;
  2. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;
  3. Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.

Copiii cei mai dezavantajați – copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, primar sau gimnazial, care provin din familiile care au venitul mediu pe membru de familie sub 284 lei pentru preșcolari sau 50% din salariul minim brut pe țară, respectiv sub 1115 lei pentru cei din învățământul primar și gimnazial.

Sursa de finanțare a programului:

- fondurile europene prin Programul operațional POAD 2014-2020, fiind decontate în limita bugetului disponibil pentru această măsură.

Coordonatorul programului și organizații partenere:

- Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar,

- Instituția Prefectului și autoritățile pubice locale, în calitate de organizații partenere.

Atribuțiile autorităților locale

Autoritățile publice locale, prin structurile cu activitatea de asistență socială:

- identifică, întocmesc și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora,

- actualizează lunar listele și le transmit Instituției Prefectului, pentru a fi centralizate la nivel de județ.

Modalitatea de identificare a destinatarilor finali:

Pentru includerea pe listele cu destinatarii finali, părintele sau reprezentantul legal al minorului va depune o cerere prin care va solicita includerea acestuia în Schema Națională de Sprijin pentru elevii cei mai defavorizați.

Cererea poate fi depusă personal, prin poștă sau electronic și trebuie însoțită de următoarele documente:

- acte de identitate (atât pentru minori cât și pentru părinte/părinți sau reprezentanții legali ai minorilor - întreaga familie);

- documente de venit aferente lunii iulie ( adeverințe de salar cu venitul net încasat și bonurile de masă, cupoane de pensie, cupoane privind indemnizația de șomaj, indemnizație persoanei cu handicap, alte documente specifice meseriilor liberale ori întreprinzătorilor particulari);

Documentele vor fi depuse la Registratura Generală a Direcției de Asistență Socială Iași, la Centrele de Cartier ale Primăriei Iași, iar prelucrarea acestora se va face prin Serviciul de Beneficii de Asistență Socială.

Tichetele sociale electronice pentru sprijin educațional:

- Valoarea nominală este de 500 de lei/an școlar, valoare care poate fi actualizată anual prin Hotărâre a Guvernului;

- Nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar;

- Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, respectiv acoperirea cheltuielilor ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare (rechizite necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare ăn școli și grădinițe), precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

- Se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale;

- Nu poate să fie diminuată în niciun mod această valoare.

Distribuția tichetelor sociale electronice pentru sprijin educațional:

- Ministerul Fondurilor Europene asigură distribuirea tichetelor sociale de la unitatea emitentă către Instituţia Prefectului;

- Instituţiile Prefectului distribuie tichetele sociale către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate;

- Autorităţile administraţiei publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate de pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa. Acestea sunt luate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială cu ocazia întocmirii listelor.

- Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistenţă socială, sau unităţile afiliate unde îşi au domiciliul sau reşedinţa destinatarii finali nedeplasabili au obligaţia de a asigura serviciul de transport al tichetului electronic la domiciliul sau resedință.

 
 telefon verde DAS Iasi 2020

 

sigla informatii diverse

 

oms 1

 

 

oms 2

 

sigla informatii diverse

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

11.01.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Clarificari anunț achiziție lucrări de de construcţii

12.11.2020

    Clarificări anunț achiziţie lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

05.11.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

01.10.2020

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Clarificări anunț achiziție tehnică de calcul

24.07.2020

    Clarificări anunţ tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind clarificările [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție tehnică de calcul

21.07.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

21.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

 

11.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii (proiectare şi execuţie) la obiectivul Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare "CA Rosetti", aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

Anunț achiziție Servicii de pază

08.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție lucrări de construcţii

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Anunț achiziție lucrări de amenajare

05.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de amenajare Centru pentru servicii de igienă corporală (duşuri). Detalii [citiți mai multe]

 

Clarificări la anunțul privind achiziţia de produse farmaceutice

08.07.2019

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi.. Detalii [citiți mai multe]

 

Anunț achiziție produse farmaceutice

02.07.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Achizitii publice
Ajutoare incalzire 2020

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12